Lovpligtig Brandeftersyn

Lovgivning

-for vedligeholdelse af brandmateriel

Såvel danske som europæiske myndigheder har lovgivet omkring vedligeholdelse af brandmateriel.

For overblikket og forståelsens skyld, har vi opdateret lovgivningen her:
– Brandmateriel skal efterses minimum én gang årligt.
– Brandmateriel må på intet tidspunkt have synlige defekter.
– Brandmateriel der er defekt skal øjeblikkeligt udskiftes.
– Brandmateriel med lavt tryk skal trykprøves og genoplades hvert 5. år.
– Brandmateriel med højt tryk skal trykprøves og genoplades hvert 10. år.

De 5 punkter giver den overordnede linie og udtrykker hensigten med lovgivningen. Få en gratis gennemgang af en af vores konsulenter, og få en konkret vurdering af hvilke regler der gælder for din virksomhed.

Kontakt House Security
Tlf: +45 61 69 41 88