Håndildslukker

OVERSIGT OVER BRANDSLUKKERTYPER

Pulverslukker (A, B, C, D E)

Pulverslukkeren er den type brandslukker, der kan slukke flest brandklasser, og er også den nemmeste at bruge for en uøvet bruger. Den er enormt effektiv og slukker f.eks. 5 gange så effektivt som vandslukkeren. Vær opmærksom på at ikke alle pulverslukkere egner sig til at slukke brandklasse D.

Vandslukker (A)

Vandslukkere indeholder almindeligt vand, men er 10 gange så effektiv som en spand vand, fordi du kan dirigere vandet mere effektivt og præcist.

Skumslukker (A, B)

Skumslukkere er velegnede til at slukke brande i brandfarlige væsker og faste materialer som træ, pap og papir. Vær opmærksom på at skumslukkere er miljøskadelige, og vi anbefaler derfor ikke at vælge dem.

 

Vandtågeslukker (A, E)

Vandtågeslukkeren indeholder destilleret vand, som forstøves i en fin vandtåge. Den er lavet til skånsomt at kunne slukke brande i elektrisk udstyr og faste materialer. Det gør den ideel at have i kontormiljøer. 

Fritureslukker (A, E, F)

Fedt, olie og friture holder meget bedre på varme end andre materialer og væsker. Derfor er friturebrande også meget vanskeligere at slukke. De genantænder, hvis man ikke bruger det rigtige slukningsmiddel. Den eneste effektive måde at slukke friturebrande på, er ved at stoppe tilførslen af ilt i længere tidDet er lige netop det en fritureslukker kan. Slukningsmidlet er en alkalisk væske, der reagerer med væsken, og effektivt forsegler og nedkøler fedtstoffet.

Kulsyreslukker (B, C, E)

Kulsyreslukkere slukker brande ved at absorbere ilten omkring en brand. Den egner sig rigtig godt til eltavler og ladestationer, men bør aldrig være det eneste slukningsmiddel til stede. Kulsyreslukkere kan ikke slukke brande i faste materialer (brandklasse A). De risikerer tværtimod at sprede branden yderligere, og egner sig derfor ikke til almindelige kontormiljøer.